Aktuella väderobservationer


Fogdens fyr har upphört med sina tjänster.
Projektet startade 2006-05-12 och avslutades 2017-03-21.För information om väder, se mer påSMHI kustväder


YR.no


VIVA Sjöfartsverket


SSRS kustväderapp