tillbaka till föregående sida

Sol och UV information  
från Fogdens Fyr Åmål
Lat. 59,0°N, Long. 12,4°E, 60 m öh

Denna sida var senast uppdaterad 2016-10-16 klockan 11:46.
 
Väderstationen lämnar information om hur stark UV strålningen är i nuläget och hur mycket den
sammanlagt varit under dygnet. Att sola sig för mycket påverka oss på olika sätt.
Olika personer har olika pigmentering och klarar olika mycket tid i solen.
Hur lång tid du kan sola kan du se längre ned på denna sida.

Mängden solenergi som rapporteras är inkommande mängd energi per kvm.
Solpaneler genererar en lägre uteffekt än denna pga. låg verkningsgrad, max 5 - 15%.
Värdet är att se som ett invärde för solcellsintresserade. ( Mer info om solceller här )
 

Effekten på solstrålningen är i nuläget:    0 W/m2
Dagens högsta effekt på solstrålning har varit:   119 W/m2
   
Ultravioletta strålningen, UV, är för närvarande:   0,0
Dagens högsta UV strålning har varit:      0,5 och den var kl. 14:40
Summa UV-Dos under dygnet hittills är:   0,1
UV-Dos just nu (MED:s) är   0,0

UV-index skalan

Styrka på UV-strålningen Minimal Låg Måttlig Hög Mycket hög
UV-index 0-2 2-4 4-7 7-10 >10
Säker soltid för hudtyp 2 1 dag 1-2 tim 30-60 min 15-30 min 5-15 min

På sjön eller vid snötäckt mark och i riktning mot solen kan UV-index vara dubbelt
så högt.
Därmed halveras den säkra soltiden.
 

Hudtyper vanliga i Sverige 
 
Hudtyp 1: Alltid röd Aldrig brun
Hudtyp 2: Alltid röd Ibland brun
Hudtyp 3: Ibland röd Alltid brun
Hudtyp 4: Aldrig röd Har lätt att bli brun

Om du har solkänslig hud, typ 1, bör du avsevärt korta de de ovannämnda tiderna (ca hälften). Med hudtyp 3 eller 4 kan tiderna fördubblas. Om du promenerar eller rör dig så att hudens exponering varierar kan den säkra tiden bli något längre. 

Det finns ytterligare två hudtyper vilka båda är tämligen solresistenta. 

 
Hudtyp 5: Alltid brun
Hudtyp 6: Alltid svart

Observera att överdriven exponering för UV-strålning är i princip skadlig.

Källor: SMHI och SSI
http://www.smhi.se/ och  http://www.ssi.se